top of page
Cacti

Att lyssna

Att utveckla och gestalta gröna miljöer handlar om att lyssna: lyssna till dem som ger dig uppdraget, lyssna till dem som ska vistas på platsen samt lyssna till själva platsen. Vilka förutsättningar finns?

I en park som jag hjälpte till med en gång bodde en flicka som älskade ugglor. Tack vare fågelkunniga i bygden flyttade två ugglepar in i parken och fick ungar. Det är kanske det finaste ögonblicket under mina verksamhetsår.

Att undervisa handlar också om att lyssna.

bottom of page