GESTALTNING AV GRÖNA MILJÖER

 

PRIVATA OCH OFFENTLIGA

 

Jag gestaltar gröna miljöer i både privata och offentliga sammanhang. Här nedan är några exempel från Jämtland, bland dem trädgårdarna på Fävikens egendom där jag bland annat var med att anlägga de första grönsaksodlingarna åt restaurang Fäviken magasinet. I övrigt arbetade jag med gestaltningen i samarbete med Lars Krantz. Bilderna visar också trädgården framför Kretsloppshuset i Mörsil.

 

För mig är det viktigt att ta hänsyn till omgivningarna kring platsen och låta dem påverka trädgårdens utseende.