top of page

TRÄDVÅRDSPLANER

     TRÄDVÅRDSPLANER OCH SKÖTSELPLANER

Ett starkt växtintresse i kombination med en nyfikenhet på kulturhistoriska miljöer gör att jag gärna arbetar med trädvårdsplaner och olika typer av skötselplaner. Jag har bland annat upprättat vård- och underhållsplaner för flera kyrkogårdar i Jämtland.

Att följa upp en trädgårdsritning med en skötselplan kan spara pengar för framtiden.

bottom of page